18 December 2010

ng snow trip ;)

18122010258

danas smo imali posjetu kombi forum inspekcije u sastavu: matej, tata, cabar.
kako mi nije do nicega, a glede rasturene noge, nisam se sjetio fotodokumentirat ovaj dogadaj pa tako kradem slike od mateja i ovim putem mu se zahvaljujem